poniedziałek, 25 maja 2009

Bizuteria

Reprezentantem tego okresu jest elegancki grecki naszyjnik z Rodos, który składa się z siedmiu prostokątnych, złotych tabliczek zawierających wyrześbione uskrzydlone postacie ze złotymi kulkami(VII wiek p. n. e. , British Museum). W klasycznym okresie sztuki greckiej ziarnienie wyszło z użytku, pojawiło się szkliwienie i aplikacje. Stąd bieżąca historia mojej firmy jest odzwierciedleniem możliwości rozwoju tego segmentu rynku, po zmianach ustrojowych w Polsce. Same kontakty handlowe skutkowały także wpływami kulturowymi cywilizacji Rzymskiej, przełożyło się to na szybszy rozwój prowadzący do powstania struktur państwowych. Teraz bursztyn, oprócz wrażeń Najmodniejsza Bizuteria estetycznych daje nam też wiedzę o historii a także, dzięki zachowanym w nim owadom, o wymarłej faunie trzeciorzędu. Nasz sklep ogranicza się co prawda tylko do estetycznej funkcji bursztynu, polecamy jednak tę funkcję - bursztyn jest naprawdę fascynującym kamieniem. Bursztyn kamień organiczny, który powstał ze skamieniałej żywicy drzew iglastych. W roku 1971 powołano Komisję Diamentów, która miała opracować reguły klasyfikacji diamentów jubilerskich. Biedne rycerstwo chrześcijańskie po raz pierwszy zetknęło się z baśniowym bogactwem bizantyjskiego wschodu. Szczególnie godne uwagi są ozdoby z grobowca Tutenchamona (1333- 1323 P. N. E. ) z 18 dynastii, teraz znajdujące się w Muzeum Egipskim w Kairze. III. Pałający nienawiścią i chęcią zemsty mieszkańcy zrównali jego zamek z ziemią. Gdańscy rajcowie byli wdzięczni polskiemu królowi, Władysławowi Jagiełło, za okazaną pomoc. Biżuteria Południowo-amerykańska i MeksykańskaOgromne ilości złóż złota miały duży wpływ na biżuterię wykonywaną w Południowej Ameryce i Meksyku przed hiszpańskim najazdem w 1532 roku. -

Biżuteria srebrna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz